Wat is aangetekende post

wat is aangetekende post

De betekening aan de persoon kan aan de geadresseerde worden gedaan op iedere plaats waar de gerechtsdeurwaarder hem aantreft. Indien de geadresseerde het afschrift van de akte weigert in ontvangst te nemen, stelt de gerechtsdeurwaarder die weigering vast op het origineel en de betekening wordt geacht aan de persoon te zijn gedaan. 34, de betekening aan een rechtspersoon wordt geacht aan de persoon te zijn gedaan, wanneer het afschrift van de akte is ter hand gesteld aan het orgaan dat of de aangestelde die krachtens de wet, de statuten of een regelmatige opdracht bevoegd is. 35, indien de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, geschiedt zij aan de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde en, voor een rechtspersoon, aan de maatschappelijke of de administratieve zetel. Het afschrift van de akte wordt ter hand gesteld aan een bloedverwante, aanverwante, dienstbode of aangestelde van de geadresseerde. Het mag niet worden ter hand gesteld aan een kind dat geen volle zestien jaar oud.

2 wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, de derde dag die volgt op deze waarop de brief aan de postdiensten overhandigd is geworden, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst. In recepten het administratief recht is een kennisgeving middels aangetekend schrijven geldig zodra de postbode zich aan de woning van de belanghebbende baardgroei heeft aangeboden. Wanneer de postbode de brief niet persoonlijk aan de betrokkene of zijn gemachtigde heeft kunnen overhandigen, laat de postbode in de brievenbus van de geadresseerde een bericht achter met de melding dat de brief kan worden afgehaald op het postkantoor voor zover deze vormvereiste vervuld. Let wel, voor zover de geadresseerde er niet kan inslagen het bewijs te leveren dat hij in de onmogelijkheid verkeerde de brief af te halen, wordt de brief geacht ontvangen te zijn op de dag dat de brief aan de woning van de geadresseerde werd. Thans wordt aangenomen dat een aangetekende zending geacht wordt te zijn ontvangen op de derde werkdag die volgt op de verzendingen ervan (de raad van state in 163.785). Rechtspraak zie cass., rabg 200 7/10, 659 met noot uittreksel uit het gerechtelijk wetboek: art. 32, in dit wetboek wordt verstaan; 1 onder betekening: de afgifte van een afschrift van de akte; zij geschiedt bij deurwaardersexploot; 2 onder kennisgeving: de toezending van een akte van rechtspleging in origineel of in afschrift; zij geschiedt langs de post of, in de gevallen. artikel 32,2 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. (Arrest Grondwettelijk hof. 33, de betekening geschiedt aan de persoon, wanneer het afschrift van de akte aan de geadresseerde zelf wordt ter hand gesteld.

wat is aangetekende post
een afschrift van de akte; zij geschiedt bij deurwaardersexploot artikel 32, 2 van het Gerechtelijk wetboek stelt: onder de kennisgeving wordt verstaan: de toezending van een akte van rechtspleging. De regels van het gerechtelijk wetboek zijn volgens artikel twee van het gerechtelijk wetboek van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechts beginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepaling. De definities van het Gerechtelijk wetboek zijn onder meer niet toepasselijk op de voorlopige hechteniswet, op de wegverkeerweten in beginsel ook niet op de diverse procedures in het administratief recht. Termijnen van verzet, hoger beroep een voorziening in cassatie vangen aan bij de betekening van de beslissing (zie artikel 57 van het gerechtelijk wetboek) in een aantal gevallen heeft de wetgever voorzien dat de kennisgeving van het vonnis niet gebeurt middels een betekening maar wel. In deze gevallen begint de termijn van verzet, hoger beroep en voorziening incassatie, bij gebreke aan andere wetsbepaling te lopen vanaf deze kennisgeving. . (zie ter zake artikel 57, 792, 1051, 792 en 1048 Gerechtelijk wetboek). In het administratief recht wordt aangenomen dat de betekening niet onderworpen is aan vormvereisten, behoudens de gevallen waarin dit anders door de wet wordt bepaald. Aldus wordt in het administratief recht onder betekening verstaan, de mededeling bij individuele aanzegging van een rechtshandeling aan de persoon wiens rechtstoestand door deze handeling wordt gewijzigd of beïnvloed. In het administratief recht kan er dus "betekend" worden met een aangetekende brief met ontvangstmelding waarbij dit aangetekend schrijven termijnen doet lopen. Artikel 53 bis van het gerechtelijk wetboek bepaalt: "ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaald, worden de termijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving berekend vanaf: 1 wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een per post aangetekende.
wat is aangetekende post

Aangetekende brief versturen via e-mail goede raad is goud


Een dagvaarding fitness en een vonnis worden betekend door een gerechtsdeurwaarder. Een betekening is een officiële kennisgave. Wanneer u bovenbenen in persoon werd betekend wil dit zeggen dat de gerechtsdeurwaarder met u persoonlijk heeft aangetroffen bij het overhandigen van de dagvaarding of het vonnis. Indien u niet aanwezig bent op het ogenblik dat de gerechtsdeurwaarder aanbelt, wordt een kopie van het document in uw brievenbus gedeponeerd en krijgt u nadien een aangetekend schrijven met melding dat u een kopij kan komen afhalen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder. U bent niet verplicht deze kopie af te halen. Door de betekening van een dagvaarding bent u officieel op de hoogte gesteld dat u wordt opgeroepen voor de rechtbank, waardoor u een advocaat kunt raadplegen. Tussen de dag van de betekening van de dagvaarding en de dag waarop een zaak voorkomt zijn er in de regel minstens 8 dagen.

Aangetekende brief - extra zekerheid postNL


"aangetekende brief" in English. What are the advantages? Dankzij Postbird schuift u uw postproblemen aan de kant. Gemakkelijk, snel en goedkoop post versturen vanaf uw computer, het kan in slechts 3 simpele stappen! U kan verschillende soorten documenten versturen: aangetekende zendingen, facturen, aanmaningsbrieven. Who is hosting aangetekende. Check What Site Is built With. Looking for great web hosting?

wat is aangetekende post

'we rijden met een tank van A naar b en bouwen een veiligheidsschil rond de communicatie in de mailbox. Daarom duurt onze kwalificering ook langer zegt salesdirecteur Nathan Vanharen. Advertentie, advertentie, advertentie, advertentie, lees verder, advertentie.

Driemaal couteline koopjes - de aangetekende brief - meneer Badin - 1972 tv is rated/received certificates of: Belgium:KT. Share to: What are the 5cs of leadership? Confirm, clear, cordon, check, control. Email heeft als eerste de hoogste vertrouwensscore gekregen van de federale overheid. Een aangetekende e -mail via dat platform heeft nu dezelfde juridische waarde als een aangetekende brief via bpost. De opkomst van de aangetekende. Translation for 'aangetekende ayurveda brief' in the free dutch-English dictionary and many other English translations.

Hoe werkt Aangetekend versturen?

Connect Solutions, is nu als eerste door de fod economie symptomen erkend als gekwalificeerde vertrouwensdienst, na een positieve audit. Dit neemt heel wat onduidelijkheid weg over de juridische waarde van een elektronisch aangetekende zending, zegt Eddy mommen, vennoot bij Connect Solutions. Minister van Digitale Agenda Alexander de croo (Open Vld) is duidelijk: door gebruik te maken van een erkende gekwalificeerde vertrouwensdienst, ben je zeker dat je elektronische aangetekende zending ook juridisch exact dezelfde gevolgen heeft als een aangetekende zending op papier. Alleen geregistreerde gebruikers op het platform, aangetekende. Email kunnen de digitale aangetekende zendingen versturen naar elkaar. De dienst mikt zowel op bedrijven als particulieren. Digitaalaangetekend werkt het anders. Dat systeem werkt van mailbox tot mailbox.

wat is aangetekende post

per aangetekende post, wat is aangetekende post, wat

Dat is vooral van belang bij disputen voor de rechtbank. Erkenning geeft elektronische zending zelfde juridisch waarde als tekst aangetekende brief. De fod economie verleent twee soorten erkenningen : de vertrouwensdienst, voor mailplatformen die je als gebruiker kunt vertrouwen, en een nog hoger niveau, de gekwalificeerde vertrouwensdienst. Daar is de juridische gelijkstelling met de klassieke aangetekende zending aan verbonden. Een handvol platformen hebben het eerste type erkenning op zak. Maar in de hoogste categorie zat tot gisteren nog geen enkele provider. Email, een initiatief van het Zonhovense bedrijf.

Photo vallen news, het onlineplatform Aangetekende. Email heeft als eerste de hoogste vertrouwensscore gekregen van de federale overheid. Een aangetekende e-mail via dat platform heeft nu dezelfde juridische waarde als een aangetekende brief via bpost. De opkomst van de aangetekende e-mail vormt op termijn een bedreiging voor een traditionele kaskoe van het postbedrijf. In ons land worden jaarlijks zowat 30 miljoen aangetekende zendingen verstuurd via bpost, met een minimale kostprijs van 5,29 euro per brief. Dat komt neer op een omzet van minstens 159 miljoen euro. Ons land kent al een handvol platformen die aangetekende zendingen per e-mail organiseren, met Digitaalaangetekend van het waalse bedrijf Ipex als een van de bekendste. Rond de rechtsgeldigheid van aangetekende mails rees evenwel discussie. De vraag was of een aangetekende e-mail evenwaardig is aan een papieren aangetekende zending.

Aangetekende brief - english translation - dutch

Printervriendelijke versie, bekijk de versie van deze pagina op de vorige site. Betekening en kennisgeving van de uitspraak van een veroordeling. Smets, in een commentaar gerechtelijk recht, deel cholesterol i, algemene beginselen. Onder het begrip betekening zoals voorzien in artikel 32 van het gerechtelijk wetboek moet worden verstaan de afgifte, bij gerechtsdeurwaardersexploot van een eensluidend afschrift van de akte die de gerechtsdeurwaarder moet betekenen. Onder kennisgeving wordt verstaan: de toezending van een akte van de rechtspleging in origineel of in kopie. Een betekening geschiedt steeds via een gerechtsdeurwaardersexploot. Een kennisgeving daarentegen is mogelijk via een gewone brief een gerechtsbrief. . bij de inwerkingtreding van de wet van tot invoering van het gebruik van de telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedure, bij fax of elektronische post, op voorwaarde dat de geadresseerde een faxnummer of een e-mailadres heeft.

Wat is aangetekende post
Rated 4/5 based on 588 reviews
Recensies voor het bericht wat is aangetekende post

  1. Icimy hij schrijft:

    Bron: site postnl Kijk bij: hoe werkt het bezorging zoals eerder aangegeven: klacht indienen bij Postnl. Het is toch echt niet meer van deze tijd dat er zo'n lange periode zit tussen het afschrijven. Uw ex had dan de brief - via de deurwaarder - kunnen laten bezorgen.

  2. Fafuqi hij schrijft:

    Rapporteer door dobby - 3 jan. Rapporteer door tdehond - 2 jan. Hij kon toch ook niet weten hoe belangrijk de brief was en wat daar in zou staan. 2012 om 09:57 4744 Antwoorden / 9 Vragen 0 @ vraagsteller, de aangetekende brief was gericht aan u en had.

  3. Amihesy hij schrijft:

    De klanten van tbc-post gebruiken de tbc-zegels, de tbc-frankeermachines of de dienst "daily mail" (ophalen van (niet)gefrankeerde post). Hij deedt het gewoon. Is idd de vraag, de vraag is dan meer of je met zo weinig info over de situatie antwoord kunt/zou moeten geven op die vraag. Kom allebei je verplichtingen na zowel naar elkaar als naar je kind neem je dat voor als een goed voornemen voor het nieuwe jaar Rapporteer door marjon1 - 2 jan.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: